นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 01 ก.พ. 66จำนวนผู้เข้าชม:395
 

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 15 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบการเรียนรายวิชาการจัดการเอกสาร โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายและนำชม