เจ้าหน้าที่งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 11 ม.ค. 66จำนวนผู้เข้าชม:185
 

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายและนำชม