หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่เมื่อ: 01 ธ.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:308
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนธันวาคม 2565


วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 10 - วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 หอจดหมายเหตุแห่งชาติตรวจสอบเอกสารประจำปี

ขออภัยในความไม่สะดวก

-----------------------------------

สอบถามข้อมูลการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ โทร 0 2282 8423 เอกสารลายลักษณ์ ต่อ 103 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ต่อ 233 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือ inbox ทาง Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ