นางพัชรินทร์ ลั้งแท้กุล ผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ ได้รับเชิญจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ มองอนาคตด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์: บทบาทของจดหมายเหตุ เรื่อง มองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยผ่านจดหมายเหตุ
เผยแพร่เมื่อ: 03 พ.ย. 65จำนวนผู้เข้าชม:385
 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางพัชรินทร์ ลั้งแท้กุล ผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ ได้รับเชิญจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ มองอนาคตด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์: บทบาทของจดหมายเหตุ เรื่อง มองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยผ่านจดหมายเหตุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย