หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนตุลาคม 2565
เผยแพร่เมื่อ: 11 ต.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:94
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุเดือนตุลาคม 2565

วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ (ตามมติคณะรัฐมนตรี)

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันชดเชยวันปิยมหาราช

ขออภัยในความไม่สะดวก

-----------------------------------

สอบถามข้อมูลการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ โทร 0 2282 8423 เอกสารลายลักษณ์ ต่อ 103 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ต่อ 233 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือ inbox ทาง Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ