หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกรกฎาคม 2565
เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:384
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้

วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากพ่นน้ำยากำจัดปลวก
วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

ขออภัยในความไม่สะดวก

-----------------------------------

สอบถามข้อมูลการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ โทร 0 2282 8423 เอกสารลายลักษณ์ ต่อ 103 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ต่อ 233 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือ inbox ทาง Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ