การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระครบ 70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่เมื่อ: 23 พ.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:330
 

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระครบ 70 ปี หอจดหมายเหตุแก่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมศิลปากร