ปรับขนาดอักษร

ร.5 ร.6 รล-พล เอกสารเย็บเล่ม ชุดสำเนาพระราชหัตถเลขาของพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6

 

เอกสารเย็บเล่ม ชุดสำเนาพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 (ร.5 ร.6 รล - พล)

          คุณหญิงเล็กอินทราธิบดี ได้มอบให้หอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เอกสารชุดนี้พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (ทองย้อย เศวตศิลา) ได้รวบรวมขึ้นตั้งแต่รับตำแหน่งปลัดบัญชาการสมุหนครบาล ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

*ให้บริการเป็นไมโครฟิล์ม

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 01 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

916