ปรับขนาดอักษร

ร.5 รล-นก เอกสารเย็บเล่ม ชุดหนังสือกราบบังคมทูล

 

เอกสารเย็บเล่ม ชุดหนังสือกราบบังคมทูล (ร.5 รล-นก)

ระยะเวลาของเอกสาร จ.ศ.1240 - 1252 (พ.ศ. 2421 -2433)

จำนวน 130 เล่ม

          สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับมอบจากกรมราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2495 ลักษณะเอกสารเป็นหนังสือกราบบังคมทูลถวายความคิดเห็นข้อราชการต่าง ๆ ของเสนาบดีต่อพระเจ้าอยู่หัว และหนังสือโต้ตอบระหว่างเสนาบดีด้วยกัน ในบางเรื่องมีพระราชดำริสั่งการด้วย

 

*ให้บริการเป็นไมโครฟิล์ม

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

897