ปรับขนาดอักษร

รล-สัญญา เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เอกสารเย็บเล่มชุดหนังสือสัญญา

 

เอกสารกราราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เอกสารเย็บเล่มชุดหนังสือสัญญา (รล-สัญญา)

ระยะเวลาของเอกสาร จ.ศ. 1026 - 1230 (พ.ศ. 2207 - 2411)

จำนวน 3 เล่ม 79 เรื่อง

          สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับมอบจากกรมราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2495 เป็นการรวบรวมสนธิสัญญาที่สยามทำกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและอเมริกา การดำเนินการทำสนธิสัญญาและการให้สัตยาบันสนธิสัญญา และการทำสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษและสุลต่านแห่งไทรบุรี

 

*ให้บริการเป็นไมโครฟิล์ม

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 01 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

854