ปรับขนาดอักษร

ราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หนังสือ ราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 

   ราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. __  กรุงเทพฯ:

          กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2539.

          280 หน้า

          1. ศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระ, 2443 - 2538.

          I. กรมศิลปากร. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.  II. ชื่อเรื่อง

 

          920.72

          ISBN 974-419-070-1

 

          ราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นหนังสือร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดทำจดหมายเหตุและจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

ราคา 100 บาท

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

1922