ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 - 2

หนังสือ จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 - 2

 

          หนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พุทธศักราช 2528 เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พุทธศักราช 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2531 โดยเรียบเรียงจากการประมวลเอกสารและบันทึกเหตุการณ์งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานเฉลิมพระเกียรติทั้ง 3 วาระนี้ ภายในหนังสือประกอบด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายต่างๆ การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญ การถวายชัยมงคล ตลอดจนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

ราคา 500 บาท

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 15 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

1670