ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เล่ม 1 - 2

หนังสือ จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เล่ม 1 - 2

          หนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ได้รวบรวมพระราชพิธ พิธี การเฉลิมฉลองและการถวายชัยมงคล โครงการและกิจกรรมเฉลิมฉลอง ทั้งสิ่งอนุสรณ์ทั้งหลายที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นในมหามงคลนี้อย่างละเอียดสมบูรณ์ เช่น การหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค การเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นต้น

 

ราคา 700 บาท

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 15 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

1601