ปรับขนาดอักษร

ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ

หนังสือ ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ

          ไปรษณียบัตรในหนังสือเล่มนี้เป็นไปรษณียบัตรส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร โดยทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 และพระบรมวงศานุวงศ์อื่น ๆ หลายพระองค์ได้ส่งมาถวายในวาระต่าง ๆ กัน

 

ราคา 130 บาท

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

1391