ปรับขนาดอักษร

สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน

สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน

          พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เป็นพระบรมวงศ์สำคัญพระองค์หนึ่งที่มีพระกรณียกิจนานัปการ เช่น ด้านทหารช่าง การรถไฟ การพาณิชย์ การคมนาคม การวิทยุ โทรเลข เป็นต้น

           สาระสังเขปเอกสารเป็นเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุที่มีประสิทธิภาพสูงประเภทหนึ่งที่จะสนองการค้นคว้าได้อย่างกว้างขวางและครบถ้วน ถูกต้องตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ แต่เป็นวิธีที่จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการยาวนานและความรู้ความชำนาญของนักจดหมายเหตุเป็นอย่างมาก

          การจัดทำสาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ได้สำรวจจากเอกสารจดหมายเหตุจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในพระองค์ ที่เก็บรักษาอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เนื่องจากเอกสารมีจำนวนมากจึงจัดผลงานของพระองค์เป็นหัวเรื่องต่าง ๆ ตามพระประวัติและพระกรณียกิจสำคัญที่สำคัญ

 

ราคา 230 บาท

 

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

1063