ปรับขนาดอักษร

สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

          จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญของประเทศหลายตำแหน่ง และได้ทรงมีพระกรณียกิจมากมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การพัฒนากองทัพบก กองทัพเรือ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการสาธารณูประโยชน์ ในระหว่างปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

          สาระสังเขปเอกสารเป็นเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุที่มีประสิทธิภาพสูงประเภทหนึ่งที่จะสนองการค้นคว้าได้อย่างกว้างขวางและครบถ้วน ถูกต้องตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ แต่เป็นวิธีที่จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการยาวนานและความรู้ความชำนาญของนักจดหมายเหตุเป็นอย่างมาก

          การจัดทำสาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต สำรวจจากเอกสารที่เก็บรักษาอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ และสภากาชาดไทย โดยแยกออกเป็นหมวดต่าง ๆ ตามพระประวัติและพระกรณียกิจสำคัญเพราะเอกสารมีจำนวนมาก

 

ราคา 350 บาท

 

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

855