ปรับขนาดอักษร

พระฉัตรเกล้าของชาวไทย

หนังสือ พระฉัตรเกล้าของชาวไทย

          หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้คัดเลือกพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความประทับใจของคนไทย ซึ่งพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการในการพัฒนาประเทศเพื่อความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกร มาจัดพิมพ์เป็น สมุดภาพ ในชื่อพระฉัตรเกล้าของชาวไทย 

 

ราคา 250 บาท

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 15 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

1151