ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เล่ม 1 - 2

หนังสือ จดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เล่ม 1 - 2

          หนังสือจดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539 รัฐบาลในนามปวงชนชาวไทยได้รับพระบรมราชานุญาตจัดพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดี ภายในเล่มประกอบด้วย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดเตรียมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญ การถวายพระพรชัยมงคล การจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 

ราคา 700 บาท

 

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 15 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

1915