ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่ม 1 - 2 (Box set)

หนังสือ จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่ม 1 - 2

 

 

   สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

          จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

          กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. -- กรุงเทพฯ: สำนักหอจดหมายเหตุ

          แห่งชาติ, 2553.

          992 หน้า.

          1. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, กรมหลวง,

          2466 - 2551.

          2. พิธีศพ -- ไทย 3. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม. I. ชื่อเรื่อง.

 

   929.709593

   ISBN 978-974-417-367-6

 

 

          เนื่องในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 คณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ได้มอบให้คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกจัดทำจดหมายเหตุ โดยหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพฯ นี้ แบ่งออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย พระประวัติและพระกรณียกิจ การสิ้นพระชนม์และการประดิษฐานพระศพ การบำเพ็ญพระราชกุศล การบำเพ็ญพระกุศลและการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

 

ราคา 1,000 บาท

 

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

2672