ปรับขนาดอักษร

การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ.116 เล่ม 1-2

  

หนังสือ การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 - 2

          การเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.116 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินพระราชกิจที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่ชาติ ดังคำปฏิญาณของพระองค์ก่อนเสด็จประพาสว่า การที่ข้าพเจ้าคิดจะไปประเทศยุโรป ณ ครั้งนี้ ด้วยข้าพเจ้ามุ่งต่อความดีแห่งพระราชอาณาจักร เอกสารจดหมายเหตุที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติคัดเลือกนำมาจัดพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นพระราชโทรเลขที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีโต้ตอบกับสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 

ราคาเล่มละ 250 บาท

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

1501