ปรับขนาดอักษร

การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ

หนังสือ การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ

          เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่ถือเป็นมรดกที่สำคัญของชาติ เมื่อเก็บรวบรวมเอกสารและหนังสือไว้แล้วจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่ออายุที่ยืนนานของเอกสารเหล่านั้น

 

ราคา 80 บาท

 

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559

ผู้ชม :

1304