ปรับขนาดอักษร

วัน เวลา ที่ให้บริการ ปี 2017

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เปิดให้บริการเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ณ ห้องบุรฉัตร ชั้น 2 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถามโทร 0 2281 1599 เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ ต่อ 103 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ต่อ 233 ในวันเวลาราชการ

หรือสามารถสมัครสมาชิกและสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุได้ที่ www.archives.nat.go.th 

หมายเหตุ เนื่องจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติปรับปรุงระบบไฟฟ้าและปรับอากาศในห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร ชั้น 1 จึงต้องย้ายงานบริการเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ขึ้นมาให้บริการรวมกับเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่ห้องบุรฉัตร ชั้น 2

 

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 11 มีนาคม 2560

ผู้ชม :

314