ปรับขนาดอักษร

  • ภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟิล์มกระจกและข้อมูลภาพประวัติศาสตร์บนฟิล์มกระจกให้มีอายุยืนยาวยั่งยืนตลอดไปร่วมกันตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาหากท่านผู้ใดสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลฟิล์มกระจกมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป กรุณาแจ้งความจำนงเพื่อจะสมทบทุนโครงการโดยกรอกแบบฟอร์มและส่งมายังอีเมล์ของสำนักหอจดหมายเหตุ แห่งชาติ
  1. วันวาน-วันนี้
25 สิงหาคม พ.ศ. 2434...

วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และหม่อมหลวงต่วนศรี (ราชสกุลเดิม มนตรีกุล) เมื่อประสูติทรงดำรงสกุลยศเป็นหม่อมเจ้า  พ.ศ. 2482 ทรงรับสถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร พ.ศ...

คลังภาพทรงคุณค่า

คลังวิชาการจดหมายเหตุ

หนังสือและของที่ระลึก

Login Form

สวัสดี