ข่าวสาร

อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างทั่วไปนอกเวลาราชการ จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 ราย

ข่าวสารทั้งหมด